Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-10 14:46:43

Katalog konstrukcji

Katalog konstrukcji obowiązujący w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Warszawa, 15 lipca 2014 r.

1. Jezdnia:

konstrukcja KR -3:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm
- warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 grubości 6 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 8 cm,
- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm,
- podłoże G-1.
konstrukcja KR -4:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm
- warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubości 8 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 11 cm,
- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm
- podłoże G-1.
konstrukcja KR -5:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm
- warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubości 10 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 13 cm,
- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm
- podłoże G-1.
konstrukcja KR -6:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm
- warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubości 12 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 15 cm,
- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm
- podłoże G-1.

2. Jezdnia serwisowa:

konstrukcja:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kr. łam 0/31,5 stab. mechanicznie grubości 20 cm,
- podłoże G-1.
w uzasadnionych wypadkach:
- nawierzchnia z tłucznia grubości 25 cm,
- podłoże G-1.

3. Włączenia dróg publicznych niższej kategorii:

Konstrukcja jak na całym odcinku budowanej drogi min. KR-1

4. Zjazd indywidualny:

- szer. min 4,5 m – max. szer. jezdni, połączenie jezdni z zjazdem skonem 1:1,
konstrukcja dla terenu zabudowanego w rozumieniu Dz. U. Nr. 220 poz.2181 z 2003r.:
- warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 20 cm,
- zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustu).
konstrukcja poza terenem zabudowanym w rozumieniu Dz. U. Nr. 220 poz.2181 z 2003r.:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kr. łam. 0/31,5 stab. mechanicznie grubości 20 cm,
- zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustu).

5. Zjazd publiczny:

- szer. min 4,5 m – max. szer. jezdni, połączenie jezdni z zjazdem łukiem o promieniu R ≥ 5 m,
konstrukcja dla terenu zabudowanego w rozumieniu Dz. U. Nr. 220 poz.2181 z 2003r.: 
- warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 20 cm,
- zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustu).
konstrukcja poza terenem zabudowanym w rozumieniu Dz. U. Nr. 220 poz.2181 z 2003r.:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kr. łam. 0/31,5 stab. mechanicznie grubości 20 cm,
- zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustu).

6. Chodnik:

konstrukcja: 
- warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 6 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 10 cm (bez dopuszczenie parkowania pojazdów),
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 15 cm (z dopuszczeniem parkowania pojazdów).

7. Ścieżka rowerowa:

konstrukcja: 
- warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 10 cm.
w uzasadnionych wypadkach:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kr. łam. 0/31,5 stab. mechanicznie grubości 10 cm.

8. Zatoka autobusowa:

konstrukcja: 
- warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- podbudowa z betonu C16/20 grubości 25 cm,
- warstwa mrozoochronna grubości 15 cm
- podłoże G-1

Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-10 14:46:43