Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-12 12:30:54

Pobierz informacje o drogach

Utrzymanie zimowe:

Opis standardów utrzymania zimowego.

Zestawienie długości dróg w poszczególnych standardach utrzymania zimowego.

Lista magazynów soli.

 

Informacje o drogach:

Wykaz dróg wojewódzkich.

Wykaz obiektów mostowych.

Opis klas dróg.

Przebieg dróg wojewódzkich w miastach.

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-12 12:30:54