Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 9

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-01-17 08:36:17

Mapa akustyczna w otoczeniu dróg wojewódzkich.

 

mapa przeglądowa

mapa

02 mapa emisyjna, wskaźnik ldwn

arkusz 1

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

arkusz 7

arkusz 8

arkusz 9

arkusz 10

arkusz 11

arkusz 12

arkusz 13

arkusz 14

arkusz 15

arkusz 16

arkusz 17

arkusz 18

arkusz 19

arkusz 20

arkusz 21

arkusz 22

arkusz 23

arkusz 24

arkusz 25

arkusz 26

arkusz 27

arkusz 28

arkusz 29

arkusz 30

arkusz 31

arkusz 32

arkusz 33

arkusz 34

arkusz 35

arkusz 36

arkusz 37

arkusz 38

arkusz 39

arkusz 40

arkusz 41

arkusz 42

arkusz 43

arkusz 44

arkusz 45

arkusz 46

arkusz 47

arkusz 48

arkusz 49

arkusz 50

arkusz 51

arkusz 52

arkusz 53

arkusz 54

arkusz 55

arkusz 56

arkusz 57

arkusz 58

arkusz 59

arkusz 60

arkusz 61

arkusz 62

arkusz 63

arkusz 64

arkusz 65

arkusz 66

arkusz 67

arkusz 68

arkusz 69

arkusz 70

arkusz 71

arkusz 72

arkusz 73

arkusz 74

arkusz 75

arkusz 76

arkusz 77

arkusz 78

arkusz 79

arkusz 80

arkusz 81

arkusz 82

arkusz 83

arkusz 84

arkusz 85

arkusz 86

arkusz 87

arkusz 88

arkusz 89

arkusz 90

arkusz 91

arkusz 92

arkusz 93

arkusz 94

arkusz 95

arkusz 96

arkusz 97

arkusz 98

arkusz 99

arkusz 100

arkusz 101

arkusz 102

arkusz 103

arkusz 104

arkusz 105

arkusz 106

arkusz 107

arkusz 108

arkusz 109

arkusz 110

arkusz 111

arkusz 112

arkusz 113

arkusz 114

arkusz 115

arkusz 116

arkusz 117

arkusz 118

arkusz 119

arkusz 120

arkusz 121

arkusz 122

arkusz 123

arkusz 124

03 mapa emisyjna, wskaźnik ln

arkusz 1

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

arkusz 7

arkusz 8

arkusz 9

arkusz 10

arkusz 11

arkusz 12

arkusz 13

arkusz 14

arkusz 15

arkusz 16

arkusz 17

arkusz 18

arkusz 19

arkusz 20

arkusz 21

arkusz 22

arkusz 23

arkusz 24

arkusz 25

arkusz 26

arkusz 27

arkusz 28

arkusz 29

arkusz 30

arkusz 31

arkusz 32

arkusz 33

arkusz 34

arkusz 35

arkusz 36

arkusz 37

arkusz 38

arkusz 39

arkusz 40

arkusz 41

arkusz 42

arkusz 43

arkusz 44

arkusz 45

arkusz 46

arkusz 47

arkusz 48

arkusz 49

arkusz 50

arkusz 51

arkusz 52

arkusz 53

arkusz 54

arkusz 55

arkusz 56

arkusz 57

arkusz 58

arkusz 59

arkusz 60

arkusz 61

arkusz 62

arkusz 63

arkusz 64

arkusz 65

arkusz 66

arkusz 67

arkusz 68

arkusz 69

arkusz 70

arkusz 71

arkusz 72

arkusz 73

arkusz 74

arkusz 75

arkusz 76

arkusz 77

arkusz 78

arkusz 79

arkusz 80

arkusz 81

arkusz 82

arkusz 83

arkusz 84

arkusz 85

arkusz 86

arkusz 87

arkusz 88

arkusz 89

arkusz 90

arkusz 91

arkusz 92

arkusz 93

arkusz 94

arkusz 95

arkusz 96

arkusz 97

arkusz 98

arkusz 99

arkusz 100

arkusz 101

arkusz 102

arkusz 103

arkusz 104

arkusz 105

arkusz 106

arkusz 107

arkusz 108

arkusz 109

arkusz 110

arkusz 111

arkusz 112

arkusz 113

arkusz 114

arkusz 115

arkusz 116

arkusz 117

arkusz 118

arkusz 119

arkusz 120

arkusz 121

arkusz 122

arkusz 123

arkusz 124

04 mapa imisyjna, wskaźnik ldwn

arkusz 1

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

arkusz 7

arkusz 8

arkusz 9

arkusz 10

arkusz 11

arkusz 12

arkusz 13

arkusz 14

arkusz 15

arkusz 16

arkusz 17

arkusz 18

arkusz 19

arkusz 20

arkusz 21

arkusz 22

arkusz 23

arkusz 24

arkusz 25

arkusz 26

arkusz 27

arkusz 28

arkusz 29

arkusz 30

arkusz 31

arkusz 32

arkusz 33

arkusz 34

arkusz 35

arkusz 36

arkusz 37

arkusz 38

arkusz 39

arkusz 40

arkusz 41

arkusz 42

arkusz 43

arkusz 44

arkusz 45

arkusz 46

arkusz 47

arkusz 48

arkusz 49

arkusz 50

arkusz 51

arkusz 52

arkusz 53

arkusz 54

arkusz 55

arkusz 56

arkusz 57

arkusz 58

arkusz 59

arkusz 60

arkusz 61

arkusz 62

arkusz 63

arkusz 64

arkusz 65

arkusz 66

arkusz 67

arkusz 68

arkusz 69

arkusz 70

arkusz 71

arkusz 72

arkusz 73

arkusz 74

arkusz 75

arkusz 76

arkusz 77

arkusz 78

arkusz 79

arkusz 80

arkusz 81

arkusz 82

arkusz 83

arkusz 84

arkusz 85

arkusz 86

arkusz 87

arkusz 88

arkusz 89

arkusz 90

arkusz 91

arkusz 92

arkusz 93

arkusz 94

arkusz 95

arkusz 96

arkusz 97

arkusz 98

arkusz 99

arkusz 100

arkusz 101

arkusz 102

arkusz 103

arkusz 104

arkusz 105

arkusz 106

arkusz 107

arkusz 108

arkusz 109

arkusz 110

arkusz 111

arkusz 112

arkusz 113

arkusz 114

arkusz 115

arkusz 116

arkusz 117

arkusz 118

arkusz 119

arkusz 120

arkusz 121

arkusz 122

arkusz 123

arkusz 124

05 mapa imisyjna, wskaźnik ln

arkusz 1

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

arkusz 7

arkusz 8

arkusz 9

arkusz 10

arkusz 11

arkusz 12

arkusz 13

arkusz 14

arkusz 15

arkusz 16

arkusz 17

arkusz 18

arkusz 19

arkusz 20

arkusz 21

arkusz 22

arkusz 23

arkusz 24

arkusz 25

arkusz 26

arkusz 27

arkusz 28

arkusz 29

arkusz 30

arkusz 31

arkusz 32

arkusz 33

arkusz 34

arkusz 35

arkusz 36

arkusz 37

arkusz 38

arkusz 39

arkusz 40

arkusz 41

arkusz 42

arkusz 43

arkusz 44

arkusz 45

arkusz 46

arkusz 47

arkusz 48

arkusz 49

arkusz 50

arkusz 51

arkusz 52

arkusz 53

arkusz 54

arkusz 55

arkusz 56

arkusz 57

arkusz 58

arkusz 59

arkusz 60

arkusz 61

arkusz 62

arkusz 63

arkusz 64

arkusz 65

arkusz 66

arkusz 67

arkusz 68

arkusz 69

arkusz 70

arkusz 71

arkusz 72

arkusz 73

arkusz 74

arkusz 75

arkusz 76

arkusz 77

arkusz 78

arkusz 79

arkusz 80

arkusz 81

arkusz 82

arkusz 83

arkusz 84

arkusz 85

arkusz 86

arkusz 87

arkusz 88

arkusz 89

arkusz 90

arkusz 91

arkusz 92

arkusz 93

arkusz 94

arkusz 95

arkusz 96

arkusz 97

arkusz 98

arkusz 99

arkusz 100

arkusz 101

arkusz 102

arkusz 103

arkusz 104

arkusz 105

arkusz 106

arkusz 107

arkusz 108

arkusz 109

arkusz 110

arkusz 111

arkusz 112

arkusz 113

arkusz 114

arkusz 115

arkusz 116

arkusz 117

arkusz 118

arkusz 119

arkusz 120

arkusz 121

arkusz 122

arkusz 123

arkusz 124

06 mapa wrażliwości hałasowej

arkusz 1

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

arkusz 7

arkusz 8

arkusz 9

arkusz 10

arkusz 11

arkusz 12

arkusz 13

arkusz 14

arkusz 15

arkusz 16

arkusz 17

arkusz 18

arkusz 19

arkusz 20

arkusz 22

arkusz 23

arkusz 24

arkusz 25

arkusz 26

arkusz 27

arkusz 28

arkusz 29

arkusz 30

arkusz 31

arkusz 32

arkusz 33

arkusz 34

arkusz 35

arkusz 36

arkusz 37

arkusz 38

arkusz 39

arkusz 40

arkusz 41

arkusz 42

arkusz 43

arkusz 44

arkusz 45

arkusz 46

arkusz 47

arkusz 48

arkusz 49

arkusz 50

arkusz 51

arkusz 52

arkusz 53

arkusz 54

arkusz 55

arkusz 56

arkusz 57

arkusz 58

arkusz 59

arkusz 60

arkusz 61

arkusz 62

arkusz 63

arkusz 64

arkusz 65

arkusz 66

arkusz 67

arkusz 68

arkusz 69

arkusz 70

arkusz 71

arkusz 72

arkusz 73

arkusz 74

arkusz 75

arkusz 76

arkusz 77

arkusz 78

arkusz 79

arkusz 80

arkusz 81

arkusz 82

arkusz 83

arkusz 84

arkusz 85

arkusz 86

arkusz 87

arkusz 88

arkusz 89

arkusz 90

arkusz 91

arkusz 92

arkusz 93

arkusz 94

arkusz 95

arkusz 96

arkusz 97

arkusz 98

arkusz 99

arkusz 100

arkusz 101

arkusz 102

arkusz 103

arkusz 104

arkusz 105

arkusz 106

arkusz 107

arkusz 108

arkusz 109

arkusz 110

arkusz 111

arkusz 112

arkusz 113

arkusz 114

arkusz 115

arkusz 116

arkusz 117

arkusz 118

arkusz 119

arkusz 120

arkusz 121

arkusz 122

arkusz 123

arkusz 124

07 mapa terenów zagrożonych hałasem,

przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika ldwn

arkusz 1

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

arkusz 7

arkusz 8

arkusz 9

arkusz 10

arkusz 11

arkusz 12

arkusz 13

arkusz 14

arkusz 15

arkusz 16

arkusz 17

arkusz 18

arkusz 19

arkusz 20

arkusz 22

arkusz 23

arkusz 24

arkusz 25

arkusz 26

arkusz 27

arkusz 28

arkusz 29

arkusz 30

arkusz 31

arkusz 32

arkusz 33

arkusz 34

arkusz 35

arkusz 36

arkusz 37

arkusz 38

arkusz 39

arkusz 40

arkusz 41

arkusz 42

arkusz 43

arkusz 44

arkusz 45

arkusz 46

arkusz 47

arkusz 48

arkusz 49

arkusz 50

arkusz 51

arkusz 52

arkusz 53

arkusz 54

arkusz 55

arkusz 56

arkusz 57

arkusz 58

arkusz 59

arkusz 60

arkusz 61

arkusz 62

arkusz 63

arkusz 64

arkusz 65

arkusz 66

arkusz 67

arkusz 68

arkusz 69

arkusz 70

arkusz 71

arkusz 72

arkusz 73

arkusz 74

arkusz 75

arkusz 76

arkusz 77

arkusz 78

arkusz 79

arkusz 80

arkusz 81

arkusz 82

arkusz 83

arkusz 84

arkusz 85

arkusz 86

arkusz 87

arkusz 88

arkusz 89

arkusz 90

arkusz 91

arkusz 92

arkusz 93

arkusz 94

arkusz 95

arkusz 96

arkusz 97

arkusz 98

arkusz 99

arkusz 100

arkusz 101

arkusz 102

arkusz 103

arkusz 104

arkusz 105

arkusz 106

arkusz 107

arkusz 108

arkusz 109

arkusz 110

arkusz 111

arkusz 112

arkusz 113

arkusz 114

arkusz 115

arkusz 116

arkusz 117

arkusz 118

arkusz 119

arkusz 120

arkusz 121

arkusz 122

arkusz 123

arkusz 124

08 mapa terenów zagrożonych hałasem,

przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika ln

arkusz 1

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

arkusz 7

arkusz 8

arkusz 9

arkusz 10

arkusz 11

arkusz 12

arkusz 13

arkusz 14

arkusz 15

arkusz 16

arkusz 17

arkusz 18

arkusz 19

arkusz 20

arkusz 22

arkusz 23

arkusz 24

arkusz 25

arkusz 26

arkusz 27

arkusz 28

arkusz 29

arkusz 30

arkusz 31

arkusz 32

arkusz 33

arkusz 34

arkusz 35

arkusz 36

arkusz 37

arkusz 38

arkusz 39

arkusz 40

arkusz 41

arkusz 42

arkusz 43

arkusz 44

arkusz 45

arkusz 46

arkusz 47

arkusz 48

arkusz 49

arkusz 50

arkusz 51

arkusz 52

arkusz 53

arkusz 54

arkusz 55

arkusz 56

arkusz 57

arkusz 58

arkusz 59

arkusz 60

arkusz 61

arkusz 62

arkusz 63

arkusz 64

arkusz 65

arkusz 66

arkusz 67

arkusz 68

arkusz 69

arkusz 70

arkusz 71

arkusz 72

arkusz 73

arkusz 74

arkusz 75

arkusz 76

arkusz 77

arkusz 78

arkusz 79

arkusz 80

arkusz 81

arkusz 82

arkusz 83

arkusz 84

arkusz 85

arkusz 86

arkusz 87

arkusz 88

arkusz 89

arkusz 90

arkusz 91

arkusz 92

arkusz 93

arkusz 94

arkusz 95

arkusz 96

arkusz 97

arkusz 98

arkusz 99

arkusz 100

arkusz 101

arkusz 102

arkusz 103

arkusz 104

arkusz 105

arkusz 106

arkusz 107

arkusz 108

arkusz 109

arkusz 110

arkusz 111

arkusz 112

arkusz 113

arkusz 114

arkusz 115

arkusz 116

arkusz 117

arkusz 118

arkusz 119

arkusz 120

arkusz 121

arkusz 122

arkusz 123

arkusz 124

 

 

Wersja: 9

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-01-17 08:36:17