Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 7

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2020-12-08 13:16:26

Zamówienie publiczne w trybie ogłoszenia na usługę społeczną

„Świadczenie usług w zakresie nadzoru, ochrony obiektów i mienia, oraz monitorowania sygnałów alarmowych z systemów alarmowych w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 12 części”.– nr postępowania 149/20

OGŁOSZENIE

DRUKI OFERTY

MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA

DRUK OFERY ZAKUALIZOWANY

 

Wersja: 7

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2020-12-08 13:16:26