Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 10

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2020-12-18 14:19:44

Zamówienie publiczne w trybie ogłoszenia na usługę społeczną

„Świadczenie usług w zakresie nadzoru, ochrony obiektów i mienia, oraz monitorowania sygnałów alarmowych z systemów alarmowych w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 12 części”.– nr postępowania 149/20

OGŁOSZENIE

DRUKI OFERTY

MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA z 07.12.2020

DRUK OFERY ZAKUALIZOWANY

MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA ZMIANA WARUNKÓW  z 08.12.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 09.12.2020

DRUK OFERTY ZAKTUALIZOWANY 09.12.2020

 

OTWARCIE OFERT

Wersja: 10

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2020-12-18 14:19:44