Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 6

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-04-19 12:38:39

Przetarg ograniczony - usługa

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno – prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Brwinów”– nr postępowania 072/18.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 072/18.

FORMULARZ JEDZ

DODATKOWE INFORMACJE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WYKAZY USŁUG I OSÓB

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 072/18.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

TED SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TERMINU SLADANIA WNIOSKÓW

SIWZ

Wersja: 6

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-04-19 12:38:39