Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 10

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2018-07-30 12:04:13

Przetarg ograniczony - usługa

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno – prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Brwinów”– nr postępowania 072/18.

SIWZ DO POBRANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wersja: 10

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2018-07-30 12:04:13