Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2019-01-21 10:58:51

Zamówienia publiczne od progów UE

Informujemy, że MZDW w Warszawie postępowania o udzieleniu zamówień publicznych:

- o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

- pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.mzdw.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne”.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczęte przed 18 października 2018 r. i pozostające w toku dostępne będą w obecnej lokalizacji.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której  prowadzone będą tzw. postępowania unijne MZDW, jest elektronicznym narzędziem komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2019-01-21 10:58:51