Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-09 10:10:17

Zajęcie awaryjne pasa drogowego

Zajęcie awaryjne pasa drogowego.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie awaryjne pasa drogowego. 
 

Uwagi:

Zgodnie z art.40 ust.14 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych po zlokalizowaniu awarii, prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia odpowiedni terytorialnie Rejon Drogowy MZDW i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust.14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Za zajęcie pasa drogowego, w celu usunięcia awarii, pobiera się opłatę.

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
rd.gostyninobf0mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)
ul. Mazowiecka 7
06-400 Ciechanów
rd.ciechanowobf7mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf0mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)
ul. Świerczewskiego 94
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf9mzdw.pl 

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf5mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf2mzdw.pl 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf7mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf4mzdw.pl

Opłaty:

Wysokość opłat ustala uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Nr konta:

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-691 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Termin załatwienia sprawy:

30dni.

Sposób odwołania:

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Postawa prawna:

Art.40 ust.14a, ust. 14b Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.
Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego.

Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-09 10:10:17