Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 5

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-05-24 12:27:20

Zajęcie awaryjne pasa drogowego

Zajęcie awaryjne pasa drogowego.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie awaryjne pasa drogowego.

 

Uwagi:

Zgodnie z art.40 ust.14 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych po zlokalizowaniu awarii, prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia odpowiedni terytorialnie Rejon Drogowy MZDW i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust.14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Za zajęcie pasa drogowego, w celu usunięcia awarii, pobiera się opłatę.

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

 

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5 
09-500 Gostynin 
rd.gostyninobf7mzdw.pl

 

Ciechanów (RD-2) 
ul. Mazowiecka 7 
06-400 Ciechanów 
rd.ciechanowobf4mzdw.pl

 

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf1mzdw.pl

 

Ostrołęka (RD-4)
ul. Mazowiecka 44
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf6mzdw.pl

 

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf5mzdw.pl

 

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf1mzdw.pl

 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf1mzdw.pl

 

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf6mzdw.pl

 

Opłaty:

Wysokość opłat ustala uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Nr konta:

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-691 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

 

Termin załatwienia sprawy:

30dni.

 

Sposób odwołania:

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

 

Postawa prawna:

Art.40 ust.14a, ust. 14b Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.).

 

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego.

Wersja: 5

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-05-24 12:27:20