Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-01-22 14:47:49

Konsultacje społeczne

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaprasza na spotkanie (konsultacje społeczne) w  sprawie planowanej lokalizacji i przyjętych  wstępnych rozwiązań nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gm.  Lesznowola i gm. Raszyn (na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie). Spotkanie odbędzie  się  w  dniu  18 lutego 2016 r.  w godzinach 13 00 – 17 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola .

Materiały w wersji elektronicznej wraz z formularzami uwag i wniosków dostępne będą od dnia 22.01.2016 r. wyłącznie na stronie internetowej MZDW  http://mzdw.pl/p/konsultacje-spoleczne#page-content

 

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-01-22 14:47:49