Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 10

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-08-23 10:27:02

Konsultacje społeczne

Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 560 (w m. Gorzewo) do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc.

PREZENTACJA

Wersja: 10

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-08-23 10:27:02