Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 15

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-12 13:45:12

Sprzedaż majątku

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie kwalifikuje do sprzedaży środki trwałe będące na stanie MZDW.

Regulamin przetargów: POBIERZ

Druk przetargu: POBIERZ


 


 

 

E-2-203-44-15-TK-7

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 10.30

Komisja dokonała otwarcia złożonych ofert na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny TM-2

 • nr inw. 808/195/08
 • cena wywoławcza 4500 zł brutto

 ZUH KOPTRANS  5500,00   Oferta ważna.

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na sprzedaż pługa odśnieżnego o nr inw. 808/195/08 firmie KOPTRANS za oferowaną kwotę.


 


 

 

E-2-203-45-15-TK-5

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 1035

Komisja  dokonała otwarcia złożonych ofert na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny SNK 270

 • nr inw. 808/126/08
 • cena wywoławcza 4000 zł brutto

 ZUH KOPTRANS  5600,00   Oferta ważna. 

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na sprzedaż pługa odśnieżnego o nr inw. 808/126/08 firmie KOPTRANS za oferowaną kwotę.

 


 

E-2-203-50-15-TK-5

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

 W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 1040

Komisja dokonała otwarcia złożonej oferty na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny TM-1

 • nr inw. 808/154/08
 • cena wywoławcza 3500 zł brutto

ZUH KOPTRANS  4100,00   Oferta ważna.  

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na sprzedaż pługa odśnieżnego o nr inw. 808/154/08 firmie KOPTRANS za oferowaną kwotę.

 

E-2-203-52-15-TK-5

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 1050

Komisja dokonała otwarcia złożonych ofert na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny TM-1

 • nr inw. 808/155/08
 • cena wywoławcza 3500 zł brutto

ZUH KOPTRANS  4100,00   Oferta ważna.   

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na sprzedaż pługa odśnieżnego o nr inw. 808/155/08 firmie KOPTRANS za oferowaną kwotę.

 

E-2-203-57-15-TK-5 

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 1100

Komisja dokonała otwarcia złożonych ofert na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny PO 97S

 • nr inw. 808/130/08
 • cena wywoławcza 3000 zł brutto

 ZUH KOPTRANS  4100,00   Oferta ważna.    

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na sprzedaż pługa odśnieżnego o nr inw. 808/130/08 firmie KOPTRANS za oferowaną kwotę.

 


 

E-2-203-58-15-TK-5

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 1105

Komisja dokonała otwarcia złożonych ofert na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny

 • nr inw. 808/110/08
 • cena wywoławcza 3000 zł brutto

 ZUH KOPTRANS  3600,00   Oferta ważna.    

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na sprzedaż pługa odśnieżnego o nr inw. 808/110/08 firmie KOPTRANS za oferowaną kwotę.


 

E-2-203-60-15-TK-5

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 1115

Komisja dokonała otwarcia złożonej oferty na następujący środek trwały:

Myjka HDS

 • nr inw. 669/065/08
 • cena wywoławcza 400 zł brutto

ZUH KOPTRANS  800,00   Oferta ważna.    

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na sprzedaż myjki HDS o nr inw. 669/065/08 firmie KOPTRANS za oferowaną kwotę.

E-2-203-51-15-TK-5

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 1045

Komisja dokonała otwarcia złożonej oferty na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny OZ-WP

 • nr inw. 808/137/08
 • cena wywoławcza 3000 zł brutto

  i stwierdza, że oferta podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 3,4 Regulaminu przetargu.

 

E-2-203-59-15-TK-5

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku, w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 11.10

Komisja dokonała otwarcia złożonej oferty na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny

 • nr inw. 808/109/08
 • cena wywoławcza 2000 zł brutto

 i stwierdza, że oferta podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu przetargu.

 

E-2-203-64-15-TK-5

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

W dniu 11.02.2016 r o godz. 11.20 wpłynęła po obowiązującym terminie oferta na zakup środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Otwocku. Przetarg był organizowany w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 10.00.

Komisja otworzyła nadesłaną  ofertę na zakup recyklera Magma:

 • nr inw. 582/171/08

i stwierdza, że oferta podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 Regulaminu przetargu.

  

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (Rejon Drogowy w Ostrołęce), w dniu 03 lutego 2016 r. o godz. 10.35, komisja po sprawdzeniu, dokonała otwarcia złożonej oferty na następujący środek trwały: E-2-203-7-15-TK-6.

Dariusz Berg  802zł. Oferta ważna.

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na środka ruchomego nr inw. 741/252/04, p. Dariuszowi Bergowi za oferowaną kwotę.


 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (Rejon Drogowy w Gostynin-Płock), w dniu 03 lutego 2016 r. o godz. 10.35, komisja po sprawdzeniu, dokonała otwarcia złożonej oferty na następujący środek trwały: E-2-203-2-15-TK-11

Jarosław Jamrocha. 1530 zł. Oferta ważna.

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wyrażenie zgody na środka ruchomego nr inw. 741/250/01, p. Jarosławowi Jamrosze za oferowaną kwotę.

Wersja: 15

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-12 13:45:12