Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 27

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-06-06 12:54:22

Sprzedaż majątku

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie kwalifikuje do sprzedaży środki trwałe będące na stanie MZDW.

UWAGA! Nowy druk przetargu do składania ofert.

Regulamin przetargów: POBIERZ

Druk przetargu: POBIERZ

 

E-2.233.26.2016.4.TK

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie MZDW w Warszawie .

 1. Waga do ważenia pojazdów VLM
 • nr inw. 800/244/00
 • cena wywoławcza 3300 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Tomasz Kowalski tel.(22) 244-90-00 wew. 407. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 17.06.2016 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2016 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

E-2.233.27.2016.3.TK

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie MZDW w Warszawie .

 1. Drukarka laserowa HP 5550
 • nr inw. 491/341/00
 • rok produkcji 2006
 • cena wywoławcza 270 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Tomasz Kowalski tel.(22) 244-90-00 wew. 407. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 17.06.2016 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2016 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

E-2.233.67.2016.2.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Grodzisku Maz., w dniu 01 czerwca 2016 r.

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały:

 1. Samochód Mercedes Unimog
 • nr inw. 743/251/03
 • nr rej. WGM L774
 • rok produkcji 1992

cena wywoławcza 45000 zł brutto

wpłynęła jedna oferta :

Oferta nieważnaPodlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 5. Regulaminu przetargu

 

 

 

 

 

Wersja: 27

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-06-06 12:54:22