Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 30

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-07-08 08:28:13

Sprzedaż majątku

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie kwalifikuje do sprzedaży środki trwałe będące na stanie MZDW.

UWAGA! Nowy druk przetargu do składania ofert.

Regulamin przetargów: POBIERZ

Druk przetargu: POBIERZ

 


 

E-2.233.46.2016.4.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016 Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka P1

 • nr inw. 582/208/07
 • rok produkcji 2000

cena wywoławcza 6000 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta od firmy ADF Polska s.c.D. Krupa J. Pelc na kwotę 6111,00 zł

 

E-2.233.47.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016 Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka P1

 • nr inw. 582/277/07
 • rok produkcji 2003
 • cena wywoławcza 6000 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta od firmy ADF Polska s.c.D. Krupa J. Pelc na kwotę 6112,00 zł

 

E-2.233.48.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016 Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka Śnieżka

 • nr inw. 582/281/07
 • rok produkcji 2003
 • cena wywoławcza 6300 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta od firmy ADF Polska s.c.D. Krupa J. Pelc na kwotę 6411,00 zł

 

E-2.233.49.2016.3.TK

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016 Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Piaskarko-solarka Śnieżka

 • nr inw. 582/282/07
 • rok produkcji 2003
 • cena wywoławcza 6150 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta od firmy ADF Polska s.c.D. Krupa J. Pelc na kwotę 6412,00 zł

 

E-2.233.51.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016 Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka Śnieżka

 • nr inw. 582/386/07
 • rok produkcji 2006
 • cena wywoławcza 8 000 zł brutto

wpłynęły trzy ważne oferty najwyższą cenę zaoferował Przemysław Laszkowski – 9700,00 zł

 

E-2.233.52.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016 Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka Krokus

 • nr inw. 582/501/07
 • rok produkcji 2008
 • cena wywoławcza 13 500 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty najwyższą cenę zaoferował Przemysław Laszkowski – 14 900,00 zł

 

E-2.233.53.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016 Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Pług odśnieżny SNK 270

 • nr inw. 808/124/07
 • rok produkcji 2000
 • cena wywoławcza 4500 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty najwyższą cenę zaoferował ADF Polska s.c. D. Krupa J. Pelc– 5611,00 zł

E-2.233.55.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016 Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Pług odśnieżny OZW 32

 • nr inw. 808/136/07
 • rok produkcji 2002
 • cena wywoławcza 4500 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty najwyższą cenę zaoferował Przemysław Laszkowski – 5600,00 zł

 

E-2.233.56.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Pług odśnieżny TM-1

 • nr inw. 808/151/07
 • rok produkcji 2003
 • cena wywoławcza 4500 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty najwyższą cenę zaoferował Przemysław Laszkowski – 5700,00 zł

 

E-2.233.57.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Pług odśnieżny TM-1

 • nr inw. 808/152/07
 • rok produkcji 2003
 • cena wywoławcza 4500 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta od firmy ADF Polska s.c.D. Krupa J. Pelc na kwotę 4721,00 zł

 

E-2.233.58.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Pług odśnieżny TM-1

 • nr inw. 808/153/07
 • rok produkcji 2003
 • cena wywoławcza 4500 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty najwyższą cenę zaoferował ADF Polska s.c. D. Krupa J. Pelc– 6111,00 zł

 

E-2.233.59.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Pług odśnieżny TM-2

 • nr inw. 808/196/07
 • rok produkcji 2006
 • cena wywoławcza 6000 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty najwyższą cenę zaoferował Przemysław Laszkowski – 7200,00 zł

 

E-2.233.60.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Pług odśnieżny TM-2

 • nr inw. 808/197/07
 • rok produkcji 2006
 • cena wywoławcza 6000 zł brutto

wpłynęły jedna ważna oferta najwyższą cenę zaoferował Przemysław Laszkowski – 7200,00 zł

 

E-2.233.61.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Pług odśnieżny SNK 30

 • nr inw. 808/233/07
 • rok produkcji 2008
 • cena wywoławcza 8 000 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta od firmy ADF Polska s.c.D. Krupa J. Pelc na kwotę 8311,00 zł

 

E-2.233.63.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/266/07
 • nr rej. WR 36353
 • rok produkcji 2003
 • cena wywoławcza 2250 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty najwyższą cenę zaoferował FHU Wojciech Dombrowski – 2689,00 zł

 

E-2.233.64.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/332/07
 • nr rej. WR 86729
 • rok produkcji 2006
 • cena wywoławcza 3000 zł brutto

wpłynęło sześć ważnych ofert najwyższą cenę zaoferował P.P.H.U. BRUKER Artur Piwowarczyk – 3826,53 zł

 

E-2.233.65.2016.3.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 05 lipca 2016

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

 

Rębak do drewna P-15

 • nr inw. 540/436/07
 • nr rej. WR 9918A
 • rok produkcji 2007
 • cena wywoławcza 9000 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta od firmy Usługi Remontowo Budowlane DOL-MAR Marcin Dolega na kwotę 10500,00 zł.

Druga oferta złożona przez firmę Pa.K.- TRANS-SERWIS Paweł Klimek jest nieważna podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 3,5 Regulaminu przetargu.

 

 

Wersja: 30

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-07-08 08:28:13