Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 60

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-01-19 13:51:19

Sprzedaż majątku

UWAGA! Nowy druk przetargu do składania ofert.

Regulamin przetargów: POBIERZ

Druk przetargu: POBIERZ

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH: 

 


 


 

E-2.233.178.2016.2.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Wołominie, w dniu 11 stycznia 2017 r.

Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

nr inw. 742/362/05

nr rej. WWL 3CH7

rok produkcji 2006

cena wywoławcza 4500 zł brutto

wpłynęły cztery oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 

MEL-MARK Józefa Marszelewska

5000,00 zł

Oferta ważna

 

Łukasz Roguski

5050,00 zł

Oferta ważna

 

P.P.H.U.BRAUKER

5116,80 zł

Oferta ważna

 

Jarosław Werczyński

5501,00 zł

Oferta ważna

Komisja wnioskuje o sprzedaż samochodu Lublin o nr inw. 742/362/05 p. Jarosławowi Werczyńskiemu za oferowaną kwotę.


 


 

E-2.233.149.2016.2.TK

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na sprzedaż środków ruchomych w drodze przetargu

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 29 grudnia 2016 r. Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały:

Samochód ciężarowy Lublin

  • nr inw. 742/288/07
  • nr rej. WR 52639
  • rok produkcji 2004
  • cena wywoławcza 3600 zł brutto

 

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 

PPHU KAMP Dorota Oparcik

26-600 Radom

3700,00 zł

Oferta ważna

Komisja wnioskuje o sprzedaż samochodu Lublin o nr inw. 742/288/07 PPHU KAMP Dorota Oparcik za oferowaną kwotę

 

Wersja: 60

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-01-19 13:51:19