Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 84

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-03-08 12:00:43

Sprzedaż majątku

UWAGA! Nowy druk przetargu do składania ofert.

Regulamin przetargów: POBIERZ

Druk przetargu: POBIERZ

 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH: 


 


 

E-2.233.166.2016.3.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Gostyninie w dniu 02.03.2017 r. Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały :

Skoda Octavia

nr inw. 741/262/01

nr rej. WGS 61HS

rok produkcji 2001

cena wywoławcza 3750 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

Anna Stępka

09-500 Gostynin

3800,00 zł

Oferta ważna

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła p. Anna Stępka.


 

E-2.233.168.2016.3.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Gostyninie w dniu 02.03.2017 r. Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały :

Samochód Lublin

nr inw. 742/312/01

nr rej. WGS 26CP

rok produkcji 2005

cena wywoławcza 3000 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

PW GLOBAL Sonja Piotrowska

85-037 Bydgoszcz

3755,00 zł

Oferta ważna

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PW GLOBAL Sonja Piotrowska.

E-2.233.3.2017.2.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu w dniu 02.03.2017 r. Komisja stwierdziła iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

nr inw. 742/354/07

nr rej. WR 3054A

Rok prod. 2006

cena wywoławcza 4000,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

P.P.H.U. BRUKER Artur Piwowarczyk
ul. Wośnicka 96
26-600 Radom

4575,60 zł

Oferta ważna

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. BRUKER Artur Piwowarczyk.


 

E-2.233.153.2016.3.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Otwocku w dniu 01.03.2017 r. Komisja stwierdza iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

nr inw. 742/287/08

nr rej. WOT 41HC

rok produkcji 2004

cena wywoławcza 2550 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

Piotr Zbysiński

Wygoda 9A

05-480 Karczew

2710,00 zł

Oferta ważna

Najkorzystniejszą ofertę złożył p. Piotr Zbysiński.

 

E-2.233.154.2016.3.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Otwocku w dniu 01.03.2017 r. Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

nr inw. 742/286/08

nr rej. WOT 42HC

rok produkcji 2004

cena wywoławcza 2550 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

Piotr Zbysiński

Wygoda 9A

05-480 Karczew

2595,00 zł

Oferta ważna

Najkorzystniejszą ofertę złożył p. Piotr Zbysiński.

 


 

E-2.233.148.2016.4.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 28.02.2017 r. Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały :

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4

nr inw. 741/304/07

nr rej. WR 55223

rok produkcji 2004

cena wywoławcza 3750 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

Krzysztof Filipkowski

12-200 Pisz

3895,00 zł

Oferta ważna

Najkorzystniejszą ofertę złożył p. Krzysztof Filipkowski.

 

E-2.233.174.2016.4.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Radomiu, w dniu 28.02.2017 r. Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały :

Rozdrabniacz gałęzi Skorpion 120SD

nr inw. 540/290/07

nr rej. WR 92212

rok produkcji 2003

cena wywoławcza 3750 zł brutto

wpłynęły następujące oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

P.P.H.U. STOL-TRAK Piotr Sarnowski
ul. Topolowa 5
06-400 Ciechanów

3885,00 zł

Oferta ważna

2

DJ.MET.-Józef Olak
ul. Krzywa 34
37-450 Stalowa Wola

3888,00 zł

Oferta nieważna.

Podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 3,

Regulaminu przetargu

3

P.W. TECH-BUD Krzysztof Szlaski
Targonie 23
06-461 Regimin

4144,00 zł

Oferta ważna

4

SKR Lesznowola

Stara Iwiczna ul. Słoneczna 33

05-500 Piaseczno

4300,00 zł

Oferta ważna

5

Piotr Madej

Bieńkowice 25

32-709 Drwinia

4697,00 zł

Oferta ważna

6

TRANS-DROG-KOP

Gończyce ul. Osiedlowa 5

08-460 Sobolew

5180,00 zł

Oferta ważna

Najkorzystniejszą ofertę złożyła f-ma TRANS-DROG-KOP.


 

E-2.233.175.2016.3.TK (nr postępowania)

 Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Wołominie:

Skoda Fabia

 • nr inw. 741/271/05
 • nr rej. WWL 22NL
 • rok produkcji 2003
 • cena wywoławcza 3450 zł brutto

 Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jarosław Werczyński tel.(22) 776-23-33. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.03.2017 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2017 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

E-2.233.176.2016.2.TK (nr postępowania)

 Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Wołominie:

Skoda Octavia

 • nr inw. 741/292/05
 • nr rej. WWL 1VG9
 • rok produkcji 2004
 • cena wywoławcza 6750 zł brutto

 Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jarosław Werczyński tel.(22) 776-23-33. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.03.2017 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2017 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  

E-2.233.177.2016.2.TK(nr postępowania)

 Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Wołominie:

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/290/05
 • nr rej. WWL 91XL
 • rok produkcji 2004
 • cena wywoławcza 3000 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jarosław Werczyński tel.(22) 776-23-33. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.03.2017 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2017 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wersja: 84

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-03-08 12:00:43