Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 97

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-04-21 11:19:20

Sprzedaż majątku

UWAGA! Nowy druk przetargu do składania ofert.

Regulamin przetargów: POBIERZ

Druk przetargu: POBIERZ

 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH:

E-2.233.147.2016.3.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Ostrołęce w dniu 20.04.2017 r. Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/285/04
 • nr rej. WOS 9S21
 • rok produkcji 2004
 • cena wywoławcza 1800 zł brutto

wpłynęły trzy oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

Urząd Gminy Wąsewo

07-311 Wąsewo

2001,00 zł

Oferta ważna

2

DBS Projekt Konrad Szlegier

15-352 Białystok

2011,50 zł

Oferta ważna

3

FHU Wojciech Dombrowski

87-330 Jabłonowo Pom.

2218,00 zł

Oferta ważna

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wojciech Dombrowski.

 

 E-2.233.151.2016.5.TK (nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Skoda Fabia

 • nr inw. 741/270/08
 • nr rej. WOT 18CM
 • rok produkcji 2003

cena wywoławcza 2300 zł brutto

 Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 21.04.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017 r. o godz. 10:30.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


 

 E-2.233.152.2016.3.TK (nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Skoda Fabia

 • nr inw. 741/301/08
 • nr rej. WOT 37XM
 • rok produkcji 2004
 • cena wywoławcza 2500 zł brutto

 Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 21.04.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017 r. o godz. 10:30.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Wersja: 97

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-04-21 11:19:20