Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 138

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2018-08-20 09:45:40

Sprzedaż majątku

UWAGA! Nowy regulamin przetargów obowiązujący od dnia 27.02.2018r.

Regulamin przetargów: POBIERZ

W związku z kończącym się okresem przejściowym, dotyczącym wprowadzenia rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO), ulega zmianie formularz "DRUK PRZETARGU".

Druk przetargu: POBIERZ 


 

OGŁOSZENIA 

E-2.233.89.2018.3.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/353/08
 • rok prod. 2006
 • nr rej. WOT 38VK
 • cena wywoławcza 3750,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania E-2.233.89.2018.3.TK), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 06.09.2018 r. do godz. 10:00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2018 r. o godz. 10:30.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

  

E-2.233.90.2018.2.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/333/08
 • rok prod. 2006
 • nr rej. WOT 43TP
 • cena wywoławcza 3750,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania E-2.233.90.2018.2.TK), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 06.09.2018 r. do godz. 10:00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2018 r. o godz. 10:30.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


 

 


WYNIKI PRZETARGÓW

E-2.233.63.2018.4.TK

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Ostrołęce, w dniu 16 sierpnia 2018 r Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód Skoda Fabia

 • nr inw. 741/308/04
 • nr rej. WOS 6L94
 • rok prod. 2005
 • cena wywoławcza 2500,00 zł brutto

wpłynęły trzy oferty:

 

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 

Lech Stańczak

2710,00 zł

Oferta ważna

 

Daniel Żebrowski

2748,00 zł

Oferta ważna

 

Łukasz Witkowski

 

2751,00 zł

Oferta nieważna.

Podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1

 Regulaminu przetargu

Najkorzystniejszą ofertę złożył p. Daniel Żebrowski.

  

E-2.233.62.2018.6.TK

 W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Ostrołęce w dniu 16.08.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/355/04
 • nr rej. WOS 03135
 • rok prod. 2006

cena wywoławcza 2000,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

FHU Wojciech Dombrowski

Budziszewo 44

87-330 Jabłonowo Pom.

2008,00 zł

Oferta nieważna.

Podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1

 Regulaminu przetargu

 

E-2.233.29.2018.6.TK

 W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Grodzisku Maz. w dniu 16.08.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/010/03
 • rok prod. 1999
 • nr rej. WGM 90EJ
 • cena wywoławcza 1000,00 zł brutto

 wpłynęła jedna oferta:

 

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

FHU Wojciech Dombrowski

Budziszewo 44

87-330 Jabłonowo Pom.

1008,00 zł

Oferta nieważna.

Podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1

 Regulaminu przetargu

 

E-2.233.30.2018.4.TK

 W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Grodzisku Maz. w dniu 16.08.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/313/03
 • rok prod. 2005
 • nr rej. WGM 80KF
 • cena wywoławcza 2500,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

FHU Wojciech Dombrowski

Budziszewo 44

87-330 Jabłonowo Pom.

2518,00 zł

Oferta nieważna.

Podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1

 Regulaminu przetargu

 

 

Wersja: 138

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2018-08-20 09:45:40