Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 144

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-11-14 14:46:35

Sprzedaż majątku

UWAGA! Nowy regulamin przetargów obowiązujący od dnia 27.02.2018r.

Regulamin przetargów: POBIERZ

W związku z kończącym się okresem przejściowym, dotyczącym wprowadzenia rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO), ulega zmianie formularz "DRUK PRZETARGU".

Druk przetargu: POBIERZ 


 

E-2.233.89.2018.5.TK (nr postepowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/353/08
 • rok prod. 2006
 • nr rej. WOT 38VK
 • cena wywoławcza 2500,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania E-2.233.89.2018.5.TK), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.11.2018 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 


 

E-2.233.90.2018.3.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/333/08
 • rok prod. 2006
 • nr rej. WOT 43TP
 • cena wywoławcza 2500,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania E-2.233.90.2018.3.TK), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.11.2018 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

E-2.233.92.2018.3.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Skoda Fabia

 • nr inw. 741/311/08
 • nr rej. WOT 43MU
 • rok prod. 2005
 • cena wywoławcza 3000,00 zł brutto

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania E-2.233.92.2018.3.TK), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.11.2018 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

E-2.233.93.2018.3.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Przyczepa ciężarowa D-46

 • nr inw. 747/185/08
 • nr rej. WOT PG11
 • rok prod. 1988
 • cena wywoławcza 3300,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania E-2.233.93.2018.3.TK), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.11.2018 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

E-2.233.94.2018.3.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Koparka Waryński

 • nr inw. 580/168/08
 • rok prod. 1987
 • cena wywoławcza 5000,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania E-2.233.94.2018.3.TK), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.11.2018 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

E-2.233.95.2018.3.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Otwocku:

Koparko-ładowarka Ostrówek

 • nr inw. 580/082/08
 • rok prod. 1993
 • cena wywoławcza 7000,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Mariusz Rzeszotek tel.(22) 779-30-20. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania E-2.233.95.2018.3.TK), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 14.11.2018 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 


 

E-2.233.29.2018.9.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Grodzisku Maz. w dniu 25.10.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/010/03
 • rok prod. 1999
 • nr rej. WGM 90EJ
 • cena wywoławcza 500,00 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty:

1    Tomasz Pawlak                                                                                                         517,00 zł           Oferta ważna.

2    Firma Handlowo Usługowa, Budziszewo 44.                                                        667,00 zł           Oferta ważna.

 

E-2.233.30.2018.6.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Grodzisku Maz. w dniu 25.10.2018 r.

stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/313/03
 • rok prod. 2005
 • nr rej. WGM 80KF
 • cena wywoławcza 1250,00 zł brutto

wpłynęły cztery oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

 Mech. Pojazdowa Zbigniew Jarzynka

1260,00 zł

Oferta ważna

2

Leszek Wężowczyk,

1260,00 zł

Oferta ważna

3

Tomasz Pawlak,

1417,00 zł

Oferta ważna.

4

Firma Handlowo Usługowa, Budziszewo 44,

1733,00 zł

Oferta ważna.

 

E-2.233.31.2018.6.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Grodzisku Maz. w dniu 25.10.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód Skoda Fabia

 • nr inw. 741/269/03
 • rok prod. 2003
 • nr rej. WGM W303

cena wywoławcza 875,00 zł brutto

wpłynęły dwie oferty:

 

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

Jerzy Wasiak

890,00 zł

Oferta ważna

2

Tomasz Pawlak

1059,00 zł

Oferta ważna.

 

E-2.233.40.2018.8.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Węgrowie w dniu 25.10.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka Śnieżka

 • nr inw. 582/283/06
 • rok prod. 2003

cena wywoławcza 2000,00 zł brutto

wpłynęły trzy oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

 Mech. Pojazdowa Zbigniew Jarzynka

2110,00 zł

Oferta ważna

2

 Z.U.H. „SEBUD”

7200,00 zł

Oferta ważna

3

 Z.U.H. „KOPTRANS”

9200,00 zł

Oferta ważna.

 

E-2.233.41.2018.8.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Węgrowie w dniu 25.10.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka Śnieżka

 • nr inw. 582/381/06
 • rok prod. 2006
 • cena wywoławcza 2200,00 zł brutto

wpłynęły trzy oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

 Mech. Pojazdowa Zbigniew Jarzynka

2310,00 zł

Oferta ważna

2

 Z.U.H. „SEBUD”

8300,00 zł

Oferta ważna

3

 Z.U.H. „KOPTRANS”

10200,00 zł

Oferta ważna.

 

E-2.233.42.2018.8.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Węgrowie w dniu 25.10.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Piaskarko-solarka Śnieżka

 • nr inw. 582/393/06
 • rok prod. 2006
 • cena wywoławcza 4500,00 zł brutto

wpłynęły trzy oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

 Mech. Pojazdowa Zbigniew Jarzynka

4610,00 zł

Oferta ważna

2

 Z.U.H. „SEBUD”

12300,00 zł

Oferta ważna

3

 Z.U.H. „KOPTRANS”

16500,00 zł

Oferta ważna.

 

E-2.233.47.2018.6.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Węgrowie w dniu 25.10.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Pług odśnieżny TM-2

 • nr inw. 809/192/06
 • rok prod. 2006
 • cena wywoławcza 1150,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

 Mech. Pojazdowa Zbigniew Jarzynka

1210,00 zł

Oferta ważna

 

E-2.233.48.2018.5.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Węgrowie w dniu 25.10.2018 r.

stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Pług odśnieżny TM-1

 • nr inw. 809/158/06
 • rok prod. 2003
 • cena wywoławcza 1250,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

 Mech. Pojazdowa Zbigniew Jarzynka

1310,00 zł

Oferta ważna

 

E-2.233.49.2018.5.TK (nr postepowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Węgrowie w dniu 25.10.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Pług odśnieżny TM-2

 • nr inw. 809/193/06
 • rok prod. 2006
 • cena wywoławcza 1150,00 zł brutto

 wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

 Mech. Pojazdowa Zbigniew Jarzynka

1220,00 zł

Oferta ważna

 

E-2.233.62.2018.9.TK (nr postępowania)

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD w Ostrołęce. w dniu 25.10.2018 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód ciężarowy Lublin

 • nr inw. 742/355/04
 • nr rej. WOS 03135
 • rok prod. 2006
 • cena wywoławcza 1000,00 zł brutto

wpłynęły cztery oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

1

Tomasz Grelik

1050,00 zł

Oferta ważna

2

Tomasz Pawlak

1069,00 zł

Oferta ważna.

3

 Mech. Pojazdowa Zbigniew Jarzynka

1111,00 zł

Oferta ważna

4

Firma Handlowo Usługowa Budziszewo 44

1268,00 zł

Oferta ważna.

 

Wersja: 144

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-11-14 14:46:35