Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 191

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-04-14 13:25:26

Sprzedaż majątku

Regulamin przetargów: POBIERZ

W związku z kończącym się okresem przejściowym, dotyczącym wprowadzenia rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO), ulega zmianie formularz "DRUK PRZETARGU".

Druk przetargu: POBIERZ 

 

 

E-2.233.2.2020.6.MŻ (nr. postępowania)

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Ostrołęka w dniu 16.02.2021 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4

 • nr inw. 741/306/04
 • rok prod. 2005
 • nr rej. WOS 05901

cena wywoławcza 2000,00 zł brutto

wpłynęły dwie oferty:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 

CYBEX – Piotr Cybula

05-304 Stanisławów

2010,00 zł

Oferta ważna.  

 

Włodarski Leszek

33-100 Tarnów

2220,00 zł

Oferta ważna.  

 

 

E-2.233.166.2020.3.MŻ (nr. postępowania)

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Radom w dniu 16.02.2021 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,2 Combi

 • nr inw. 741/392/07
 • rok prod. 2007
 • nr rej. WR 0972E

cena wywoławcza 3300,00 zł brutto

wpłynęła jedna oferta:

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 

Włodarski Leszek

33-100 Tarnów

3525,00 zł

Oferta ważna.

 

 


 

 

E-2.233.116.2020.3.MŻ (nr. postępowania)

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Gostynin-Płock w dniu 11.02.2021 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Rozsiewacz nawozów N011

 • nr inw. 582/273/01
 • rok prod. 2002

cena wywoławcza 3000,00 zł brutto

wpłynęły dwie oferty:

 

 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 

Kociszewski Kazimierz

Warszawice 37

08-443 Sobienie Jeziory

3500,00 zł

Oferta ważna.

 

Cieślak Krzysztof

Wólka Niska 35a

09-540 Sanniki

3361,00 zł

Oferta nieważna. Podlega odrzuceniu zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 

 Regulaminu przetargu

  

 

 


 

 

E-2.233.14.2021.1.MŻ(nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie MZDW w Warszawie :

Zestaw pomiarowy do ważenia pojazdów

 • nr inw. 800/242/00
 • rok prod. 2010
 • cena wywoławcza 4000,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Michał Niemirski tel.(48) 331-04-68. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.14.2021.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 02.03.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2021 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

 

 

E-2.233.15.2021.1.MŻ(nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie MZDW w Warszawie :

Zestaw pomiarowy do ważenia pojazdów

 • nr inw. 800/243/00
 • rok prod. 2010
 • cena wywoławcza 4000,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Michał Niemirski tel.(48) 331-04-68. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.15.2021.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 02.03.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2021 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Wersja: 191

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-04-14 13:25:26