Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 

OGŁOSZENIA:

 

 

 

 

Ogłoszenie Nr 47/2022 z dnia 15 lipca 2022 r - Referenta w Wydziale Realizacji Inwestycji - ważne do 25 lipca 2022r

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 47/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 46/2022 z dnia 7 lipca 2022 r - Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Otwock – Piaseczno - ważne do 18.07.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 46/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 45/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r - od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ostrołęka- ważne do 20.07.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 45/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 44/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r - Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce- ważne do 15.07.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 44/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 43/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r - Samodzielne stanowisko ds. Archiwum – miejsce wykonywania pracy Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki- ważne do 08.07.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 43/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 42/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r - Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ- ważne do 08.07.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 42/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 41/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r - od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Geodezji i Nieruchomości - ważne do 24.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 41/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 40/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r - od Referenta do Starszego referenta ds. realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) w Pionie Inwestycji - ważne do 24.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 40/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 39/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r - Referent w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień - ważne do 24.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA NR 39/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 38/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r - od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów - ważne do 24.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 38/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie Nr 37/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r - od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock - ważne do 24.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 37/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 36/2022  z dnia 10 czerwca 2022 r   -  od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji – ważne do 24.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 36/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 35/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych - ważne do 24.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 35/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 33/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r - Główny specjalista w Biurze Kontroli - ważne do 24.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 33/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 34/2022 z dnia 30 maja 2022 r - Radca Prawny w Wieloosobowym stanowisku ds. Obsługi Prawnej - ważne do 10.06.2022 r.

>> TRESĆ OGŁOSZENIA Nr 34/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 32/2022 z dnia 30 maja 2022 r - Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ - ważne do 10.06.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 32/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 31/2022  z 30 maja 2022 r   -  Samodzielne stanowisko ds. Archiwum – ważne do 10.06.2022 r.

 >> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 31/2022 DO POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 30/2022  09 maja 2022 r   -  od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji – ważne do 20.05.2022 r.

 >> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 30/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 29/2022- od Starszego referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji – ważne do 19.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 29/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 28/2022- od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji – ważne do 19.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 28/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 27/2022 - od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji – ważne do 19.05.2022 r,

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 27/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 26/2022 – od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Geodezji i Nieruchomości – ważne do 19.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 26/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 25/2022 – od Referenta do Starszego referenta w Wydziale Geodezji i Nieruchomości – ważne do 19.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 25/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 24/2022 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych – ważne do 16.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 24/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 23/2022 – od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock – ważne do 16.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 23/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 22/2022- Główny specjalista w Biurze Kadr i Szkoleń – ważne do 09.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 22/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 21/2022 – od Specjalisty do Starszego specjalisty w Rejonie Drogowym Ciechanów – ważne do 16.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 21/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 20/2021 –  od Samodzielnego referenta do  Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień - ważne do 16.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 20/2022 DO  POBRANIA

 

 

Ogłoszenie nr 19/2022 - od Samodzielnego referenta do  Specjalisty w Wydziale Ewidencji  i Uzgodnień – ważne do 16.05.2022 r.

>> TREŚĆ OGŁOSZENIA Nr 19/2022 DO  POBRANIA

 

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul.…