Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na 8 części - nr postępowania 158/15

Termin składania ofert: 2016-01-15 o godz 10:00:00

Część 1

CZĘŚĆ 1 „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock w ilości 1 530 Mg”

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 487412.10 brutto

Część 2

CZĘŚĆ 2 „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 482 Mg”

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 240108.30 brutto

Część 3

CZĘŚĆ 3 „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 1 000 Mg

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROG-REM Sp. z o.o.
01-330 Warszawa
ul. Mory 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 293970.00 brutto

Część 4

CZĘŚĆ 4 „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 400 Mg

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk
Kacice 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 196795.08 brutto

Część 5

CZĘŚĆ 5 „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 144 Mg

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 654005.76 brutto

Część 6

CZĘŚĆ 6 „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 550 Mg

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 297660.00 brutto

Część 7

CZĘŚĆ 7 „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Radom w ilości 1 850 Mg

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 657619.50 brutto

Część 8

CZĘŚĆ 8 „Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno w ilości 2 600 Mg

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 831480.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2015-12-31 11:48:03

Data modyfikacji: 2015-12-31 12:13:27

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1