Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku Sierpc – Gorzewo w km 54+445 do 56+500” – nr postępowania 012/16

Numer postępowania:

012/16
Termin składania ofert: 2016-02-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
87-600 Lipno
ul. Wojska Polskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w SIWZ.
Cena oferty: 1150223.41 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Agata Idźkowska

Utworzono: 2016-02-04 13:51:26

Data modyfikacji: 2016-02-19 11:09:47

Modyfikował: Agata Idźkowska

Wersja: 1