Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od  skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z droga krajowa nr 50 na terenie gminy Karczew. - nr postępowania 149/15

Numer postępowania:

149/15
Termin składania ofert: 2015-12-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.
60-808 Poznań
ul. Janusza Zeylanda 1/7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1063950.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-03-02 13:51:39

Data modyfikacji: 2016-03-02 13:56:52

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1