Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Niestępówka w miejscowości Golądkowo w km 48+607, drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz reprofilacji i umocnieniu koryta rzeki – nr postępowania 032/16

Numer postępowania:

032/16
Termin składania ofert: 2016-03-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DOMOST Sp. z o.o.
07-320 Małkinia Górna
ul. Kolejowa 30
Cena oferty: 752586.75 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-03-02 14:59:58

Data modyfikacji: 2016-03-11 13:45:11

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1