Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa Bazy Obwodu Drogowego w Krasnosielcu (rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku administracyjno - socjalnego, łącznie z budową magazynu soli) w systemie projektuj i buduj - nr postępowania 050/16

Numer postępowania:

050/16
Termin składania ofert: 2016-04-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.
03-982 Warszawa
ul. Bora Komorowskiego 56/12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1530760.01 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-04-07 15:21:23

Data modyfikacji: 2016-04-07 15:28:34

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1