Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie, z podziałem na 3 części (Obwody Drogowe):

  1. Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku

  2. Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie

  3. Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie”

    – nr postępowania 055/16

Numer postępowania:

055/16
Termin składania ofert: 2016-04-29 o godz 10:00:00

Część 1

ZADANIE 1 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 1 w Grudusku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BUDOMOST Sp. z o.o.
15-522 Białystok
Zaścianki Szosa Baranowicka 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 199673.28 brutto

Część 2

ZADANIE 2 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 2 w Żurominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o.
87-300 Brodnica
ul. Długa 27
Cena oferty: 249141.42 brutto

Część 3

ZADANIE 3 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowy w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 3 w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BUDOMOST Sp. z o.o.
15-522 Białystok
Zaścianki Szosa Baranowicka 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 180785.89 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-04-12 15:09:45

Data modyfikacji: 2016-04-12 15:23:31

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1