Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 705 od km 19+050 do km 19+260 oraz remont chodnika na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Warszawskiej w m. Sochaczew.” – nr postępowania 063/16

Numer postępowania:

063/16
Termin składania ofert: 2016-05-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: GRANAR Sp z o.o.,
01-770 Warszawa
ul. Sady Żoliborskie 3/137
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w SIWZ.
Cena oferty: 204102.51 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Agata Idźkowska

Utworzono: 2016-04-13 09:41:35

Data modyfikacji: 2016-04-27 13:05:26

Modyfikował: Agata Idźkowska

Wersja: 1