Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    dla budowy wiaduktu i rozbiórki istniejącego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 nad linią kolejową w m. Pruszków” – nr postepowania 069/16

Numer postępowania:

069/16
Termin składania ofert: 2016-05-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.
60-808 Poznań
ul. Janusza Zeylanda 1/7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w SIWZ.
Cena oferty: 891750.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Agata Idźkowska

Utworzono: 2016-04-15 13:34:17

Data modyfikacji: 2016-05-17 14:39:28

Modyfikował: Agata Idźkowska

Wersja: 1