Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2016/2017, z podziałem na 30 części”  – nr postępowania 143/16

Numer postępowania:

143/16
Termin składania ofert: 2016-09-27 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182), dawna DK Nr 60 (od 43+259 do km 45+741, od km 46+583 do km 51+638) nr 265 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 573 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 581 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Cena oferty: 1072676.74 brutto

Część 2

Cześć 2 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669), nr 577 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) nr 575 (ścieżka rowerowa szer. 2,0 m) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Zakład Usługowy „OPA-PROJEKT” Mariusz Opasiński
09-530 Gąbin
ul. Płocka 29
Cena oferty: 802672.42 brutto

Część 3

Część 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) nr 559 (ścieżka rowerowa szer. 2,0 m), nr 560 (ścieżka rowerowa szer. 2,0 m), nr 567 (ścieżka rowerowa szer. 2,0 m), na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) z powodu niewpłynięcia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 4

CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400, od km 79+400 do km 113+380), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 1,5 m) nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 3,0m), na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Firma Handlowo Usługowa ADEX Agnieszka Otłowska
06-425 Słoniawy
Słoniawy 26
Cena oferty: 996034.86 brutto

Część 5

CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 51+940, od km 51+940 do km 55+214, od km 55+214 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 34+450, od km 34+450 do km 36+600, od km 36+600 do km 50+479, od km 50+479 do km 67+166), nr 541 (droga serwisowa szer. 6,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Transportowe E. Jarzynka
09-300 Żuromin
Wiadrowo, ul. W. Witosa 98
Cena oferty: 872317.08 brutto

Część 6

CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 27+700, od km 27+700 do km 30+690), nr 617 (od km 0+000 do km 21+600, od km 21+600 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 3,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Z.U.H. Koptrans Witold Piętka
06-400 Ciechanów
ul. Mazowiecka 9a
Cena oferty: 562036.32 brutto

Część 7

CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) nr 580 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 898 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU LAGUNA Agnieszka Kowalska
05-085 Kampinos
Grabnik 16A
Cena oferty: 870285.60 brutto

Część 8

CZĘŚĆ 8 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (od km 5+740 do km 11+908), nr 719 (od km 13+750 do km 22+590; od km 22+590 do km 48+310; od km 48+310 do km 65+226), nr 720 (od km 0+000 do km 19+737), nr 735 (od km 0+000 do km 0+261), nr 760 (od km 0+000 do km 2+200), nr 779 (od km 0+000 do km 0+965), nr 876 (od km 0+000 do km 7+083), dawna DK Nr 50 (od km 114+060 do km 116+026 oraz na terenie gminy Mszczonów od skrzyżowania z DK nr 50 w m Słabomierz, do skrzyżowania z DK nr 50 w Zbiroży) nr 579 (ścieżka rowerowa), nr 719 (ścieżka rowerowa), nr 720 (ścieżka rowerowa), na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
05-500 Piaseczno
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33
Cena oferty: 799215.12 brutto

Część 9

CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178), nr 645 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ZROMID Czesław Kozon
07-430 Myszyniec
ul. Kazimierza Stefanowicza 100
Cena oferty: 498841.20 brutto

Część 10

CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 3,0 m) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. Urbanowski, Zenon Urbanowski
06-200 Maków Maz.
ul. Przasnyska 75
Cena oferty: 481078.01 brutto

Część 11

CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
EXTRAL Iwona Chojnowska
07-407 Czerwin
Malinowo Nowe 3
Cena oferty: 425008.51 brutto

Część 12

CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Szulc Władysław TIP -TOP
09-200 Sierpc
ul. Mickiewicza 29A
Cena oferty: 399995.28 brutto

Część 13

CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 2+377 do km 3+702) nr 630 (ścieżka rowerowa szer. 2 m), nr 631 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) nr 631 (ścieżka rowerowa szer. 3,0 m) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
„ESTYP” S.C. Kamila Kowalik, Ewa Stypik - Skiba
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Segmentowa 6
Cena oferty: 390394.08 brutto

Część 14

CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) nr 636 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.W. „BOB-POL” Emil Pudłowski
05-300 Mińsk Mazowiecki
Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego 20
Cena oferty: 184823.10 brutto

Część 15

CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) nr 634 (ścieżka rowerowa szer. 2m), nr 635 (ścieżka rowerowa szer. 2 m) nr 635 (ścieżka rowerowa szer. 1,5m) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Dar – Trans D. Tolak
07-230 Zabrodzie
Niegów, ul. Leśna 24
Cena oferty: 388114.74 brutto

Część 16

Część 16 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) nr 618 (ścieżka rowerowa szer. 2-2,5m), na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Włodarczyk Adam TIPPER-TRANS
07-200 Wyszków
Monte Cassino 33
Cena oferty: 341573.76 brutto

Część 17

CZĘŚĆ 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 0+000 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 43+151 od km 43+151 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) nr 632 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m), nr 632 (ścieżka rowerowa szer. 1,5m) nr 631 (ścieżka rowerowa szer. 2,5 m) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni W. Chyliński
05-300 Mińsk Maz.
ul. Łąkowa 26a
Cena oferty: 292766.40 brutto

Część 18

CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 80+904), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) nr 637 (ścieżki rowerowe), na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TAR-POL PW, Tomasz Jaworski
05-300 Mińsk Mazowiecki
Targówka, ul. Lipowa 2
Cena oferty: 742252.68 brutto

Część 19

CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 95+857), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) dawna DK Nr 8 ul. Warszawska i ul. Zambrowska gm. Ostrów Mazowiecka, dawna DK Nr 50 ulica Brokowska gm. Ostrów Mazowiecka nr 627 (ścieżki rowerowe) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe T. Pyrgiel
07-320 Małkinia Górna
ul. M.C.Skłodowskiej 12
Cena oferty: 998186.27 brutto

Część 20

CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) dawna DK Nr 50 ul. Kołbielska i Stanisławowska w m.Stojadła 803 (ścieżki rowerowe), na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Adex Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe A. Grzegrzułka
05-332 Siennica
Akacjowa 27
Cena oferty: 451527.48 brutto

Część 21

CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Firma Handlowo – Usługowa Magdalena Bożyk
08-110 Siedlce
ul. Nowy Świat 11/140
Cena oferty: 541252.80 brutto

Część 22

CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+478, od km 38+478 do km 40+213), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339, od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Cena oferty: 511940.52 brutto

Część 23

CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473, od km 20+473 do km 20+813, od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Cena oferty: 352647.00 brutto

Część 24

CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173, drogi serwisowe od km 0+250 do km 8+420 ), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) nr 740 (ścieżka rowerowa szer 2 m),na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Firma Usługowo - Handlowa MARK - MAT Marek Osuchowski
26-400 Przysucha
ul. Krakowska 92
Cena oferty: 265142.70 brutto

Część 25

CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914, od km 61+146 do km 69+409), nr 728 Obwodnica Nowego Miasta n/Pilicą – nowo wybudowany odcinek drogi łączący drogę nr 728 w km 35+010 z drogą nr 707 w km 53+560 drogi serwisowe Obwodnicy Nowego Miasta n/Pilicą na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Firma Usługowo - Handlowa MARK - MAT Marek Osuchowski
26-400 Przysucha
ul. Krakowska 92
Cena oferty: 262528.56 brutto

Część 26

CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 do km 47+050), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Transportowe Z. Włodarczyk
05-480 Karczew
Nadbrzeż 45
Cena oferty: 667189.44 brutto

Część 27

CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider konsorcjum: PHU TOWEMO Monika Szczygieł
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego 73K
Cena oferty: 393158.88 brutto

Część 28

CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 12+656 do km 15+886, od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+481 do km 3+350; od km 4+180 do km 22+452; od km 22+452 do km 27+217), nr 722 (od km 0+000 do km 7+937; od km 7+937do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+049, od km 10+751 do km 12+130 (druga jezdnia); od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619; od km 6+619 do km 7+310), nr 778 (od km 0+000 do km 0+565), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
05-500 Piaseczno
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33
Cena oferty: 523749.67 brutto

Część 29

CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 621, dawna DK Nr7 (od km 380+626 do km 386+600), nr 665, dawna DK Nr8 (od km 446+167 do km 447+743) oraz drogi zbiorcze przy dawnej DK Nr 7 i DK Nr 8 na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
05-500 Piaseczno
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33
Cena oferty: 421653.60 brutto

Część 30

CZĘŚĆ 30 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100) dawna DK Nr 50 (od km 0+000 do km 7+358) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Cena oferty: 599792.58 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-08-29 12:02:18

Data modyfikacji: 2016-09-22 13:32:12

Wersja: 1