Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 502 755,89 m², oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 8 821,68 m² i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 4 836,17 m² oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 5 057 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego – nr postępowania 072/17

Numer postępowania:

072/17
Termin składania ofert: 2017-06-12 o godz 10:00:00

Część 1

Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 72500,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 899,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 310,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 733 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin- Płock,

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o
87-800 Włocławek
ul. Komunalna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 692143.14 brutto

Część 2

Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 25100,00 m2 .oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1110,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 50,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 50 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów,

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce
ul. Łódzka 247 d
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 234198.15 brutto

Część 3

Zadanie 3: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 63610,00 m2 oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 311,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki,

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Południowa 17/19
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 558984.57 brutto

Część 4

Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 30680,33 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 3776,17 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 3776,17 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka,

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce
ul. Łódzka 247 d
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 419610.00 brutto

Część 5

Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 63427,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1748,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 700,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2850 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin- Nowy Dwór Mazowiecki

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o
87-800 Włocławek
ul. Komunalna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 708868.58 brutto

Część 6

Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 44400,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 600,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 180 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce,

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Konsorcjum lider: Firma HUNTER Joanna Łowińska
61-458 Poznań
ul. Dębowa 49/15
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 315716.40 brutto

Część 7

Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 111793,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 50,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 320 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom,

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
21-500 Biała Podlaska
Woskrzenice Duże 132
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 720713.17 brutto

Część 8

Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 91245,56 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 327,51 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 924 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: DROGMAX Marcin Kot
05-480 Karczew
ul. Świderska 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 623719.06 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-05-24 16:06:41

Data modyfikacji: 2017-06-08 12:30:31

Wersja: 1