Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 21+753 nad rzeką Trybówką w miejscowości Surowe, gmina Czarna, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie”- nr postępowania 093/17

Numer postępowania:

093/17
Termin składania ofert: 2017-06-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk
26-600 Radom
ul. Stalowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2250900.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-06 13:36:07

Data modyfikacji: 2017-06-06 13:55:51

Wersja: 1