Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki, na której będzie zlokalizowany obwód - w systemie projektuj i buduj - nr postępowania 150/17.

Numer postępowania:

150/17
Termin składania ofert: 2017-08-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:


Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2450000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-07-31 11:03:48

Data modyfikacji: 2017-07-31 11:08:42

Wersja: 1