Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 701 w zakresie km 1+380 km 2+060" - nr postępowania 182/17

Numer postępowania:

182/17
Termin składania ofert: 2017-10-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 413606.20 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-18 12:32:59

Data modyfikacji: 2017-09-18 12:45:56

Wersja: 1