Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 do poszczególnych Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Radom”

 – nr postępowania 191/17

Numer postępowania:

191/17
Termin składania ofert: 2017-10-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHUT MELBART Sylwester Wójcicki
26-624 Kowala
Kowalówka 17B
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 179481.60 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-10-11 12:38:53

Data modyfikacji: 2017-10-19 13:35:53

Wersja: 1