Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich,  będących w zarządzie  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 21 zadań” – nr postępowania 196/17

Numer postępowania:

196/17
Termin składania ofert: 2018-01-04 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 – Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 18144.00 brutto

Część 2

Część 2 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 49680.00 brutto

Część 3

Część 3 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 197640.00 brutto

Część 4

Część 4 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 11232.00 brutto

Część 5

Część 5 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie Obwodu Drogowego w Żurominie

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 13689.00 brutto

Część 6

Część 6 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie Obwodu Drogowego w Ciechanowie

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 11934.00 brutto

Część 7

Część 7 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 61470.00 brutto

Część 8

Część 8 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Obwodu Drogowego w Łazach

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 39020.00 brutto

Część 9

Część 9 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
SORTED Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 49896.00 brutto

Część 10

Część 10 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Rolnicza
06-425 Karniewo
ul. Parkowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 84272.40 brutto

Część 11

Część 11 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie 3.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
AG - Complex Sp. z o.o.
03-046 Warszawa
ul. Płytowa 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 201074.40 brutto

Część 12

Część 12 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie 4.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Rolnicza
06-425 Karniewo
ul. Parkowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 92145.60 brutto

Część 13

Część 13 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
AMAT Matyszek Albert
21-422 Stanin
Stanin 104
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 18144.00 brutto

Część 14

Część 14 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 49680.00 brutto

Część 15

Część 15 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 127224.00 brutto

Część 16

Część 16 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
PUH EKO-MATI Mateusz Matysek
26-807 Smardzew
Smardzew 12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 10173.60 brutto

Część 17

Część 17 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
P.U.H. EKO - MATI Matysek Mateusz
26-807 Radzanów
Smardzew 12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 10212.48 brutto

Część 18

Część 18 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
P.U.H. EKO - MATI Matysek Mateusz
26-807 Radzanów
Smardzew 12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 23823.72 brutto

Część 19

Część 19 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
SPECBRUK Magdalena Laskus
05-408 Glinianka
Wola Karczewska ul. Doliny Świdra 78
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 39960.00 brutto

Część 20

Część 20 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
SORTED Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 39744.00 brutto

Część 21

Część 21 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
SOL-BUD Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Kowalski
05-532 Baniocha
Łubna, ul. Łubińska 4/2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 19440.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-29 14:07:50

Data modyfikacji: 2017-12-21 14:19:44

Wersja: 1