Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont mostu nad rzeką Długa w miejscowości Okuniew w km 25+571 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 wraz z dojazdami” - nr postępowania 205/17

Numer postępowania:

205/17
Termin składania ofert: 2018-01-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk
26-600 Radom
ul. Stalowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1730610.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-12-18 15:05:56

Data modyfikacji: 2017-12-29 14:16:34

Wersja: 1