Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka od km 113+814 do km 115+150 m. Przasnysz ul. Żwirki i Wigury (L= 1,336 km)” - nr postępowania 201/17

Numer postępowania:

201/17
Termin składania ofert: 2018-01-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A.
06-500 Mława
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1194721.14 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-12-28 14:32:51

Data modyfikacji: 2017-12-28 14:42:28

Wersja: 1