Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na wybranych odcinkach od km 34+100 do km 35+810 od m. Łosice do m. Chotycze i od km 36+890 do km 38+094 od m. Chotycze do m. Łuzki i od km 38+537 do km 42+000 od m. Łuzki do m. Popławy wraz z remontem przepustu w km 38+949 na terenie gminy Łosice i Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 009/18

Numer postępowania:

009/18
Termin składania ofert: 2018-02-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 84-90
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 4707489.09 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-24 13:32:06

Data modyfikacji: 2018-01-24 13:36:17

Wersja: 1