Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 Warszawice – Wilchta w zakresie budowy chodnika, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych oraz elementów odwodnienia od km 10+452 do km 10+914 (strona lewa) w m. Osieck gmina Osieck, powiat otwocki” - nr postępowania 069/18

Numer postępowania:

069/18
Termin składania ofert: 2018-04-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SPECBRUK Magdalena Laskus
05-408 Glinianka
Wola Karczewska ul. Doliny Świdra 78
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 372690.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-05 13:45:29

Data modyfikacji: 2018-04-05 13:49:32

Wersja: 1