Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin oraz odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dla 7 Obwodów Drogowych w 2018 r.”

Numer postępowania:

136/18
Termin składania ofert: 2018-07-06 o godz 10:00:00

Część 1

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin oraz odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 1 w Grudusku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz.1 kwotę 201 375,85 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin oraz odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 2 w Żurominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 2 kwotę 168 618,24 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin oraz odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego , na terenie Rejonu Drogowy w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 3 w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 3 kwotę 414 783,31 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin oraz odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 4 kwotę 476 010,00 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ponieważ do dnia składania ofert w przedmiotowym postępowaniu w zakresie cz. 4 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 5

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin oraz odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 5 kwotę 158 670,00 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 6

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin oraz odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego Siedlce.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 6 kwotę 108 736,92 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 7

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin oraz odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego Kosów Lacki.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 7 kwotę 527 271,48 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-19 09:00:32

Data modyfikacji: 2018-06-19 09:52:04

Wersja: 1