Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych      w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin – Grudusk w miejscowości Krzynowłoga Wielka na odcinku od km 4+124,00 do km 4+534” - nr postępowania 182/18

 

Numer postępowania:

182/18
Termin składania ofert: 2018-09-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 696 836,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-08-23 15:15:40

Data modyfikacji: 2018-08-23 15:26:18

Wersja: 1