Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 – ul. Wyszogrodzka w zakresie budowy i przebudowy chodnika wraz z przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych na odcinku od km 11+737,19 do km 13+451,00 w Sochaczewie nr ew. dz. 44/3, obręb 0001 Chodaków” - nr postępowania 211/18

Numer postępowania:

211/18
Termin składania ofert: 2018-10-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 1 005 456,00 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-14 14:26:37

Data modyfikacji: 2018-09-14 14:30:19

Wersja: 1