Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo – garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 234/18

Numer postępowania:

234/18
Termin składania ofert: 2018-12-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt
07-410 Ostrołęka
ul. Denisiewicza 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jedynego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2193090.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-11-23 14:21:41

Data modyfikacji: 2018-11-23 14:24:36

Wersja: 1