Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na dwóch odcinkach: w km 35+300 do 37+300 dł. 2,0 km na odcinku Uderz – Łady i w km 48+174 do 50+200 dł. 2,026 km w m. Przesławice, łączna długość 4,026 km.” - nr postępowania 243/18

Numer postępowania:

243/18
Termin składania ofert: 2019-01-03 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 4326013.81 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-12-06 11:08:12

Data modyfikacji: 2018-12-14 07:13:32

Wersja: 1