Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 37+600 do 38+166, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj.  mazowieckie” - nr postępowania 049/19

Numer postępowania:

049/19
Termin składania ofert: 2019-03-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STAR BUDOWA, Karol Cieśla
27-225 Pawłów
Chybice 77
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 691160.74 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-13 13:19:46

Data modyfikacji: 2019-03-08 07:37:37

Wersja: 1