Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.”- nr postępowania 054/19

Numer postępowania:

054/19
Termin składania ofert: 2019-03-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 2 465 146,00 zł brutto. w tym MZDW: 2 350 636,00 zł UG Jaktorów 114 510,00 zł

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-26 12:05:07

Data modyfikacji: 2019-02-26 12:23:29

Wersja: 1