Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont cząstkowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Duchnów gmina Wiązowna na odcinku od km 44+468  do km 46+108” - nr postępowania 057/19

Numer postępowania:

057/19
Termin składania ofert: 2019-04-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
PHU TOWEMO Monika Szczygieł
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego 73K
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 368698.65 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-03-22 13:13:42

Data modyfikacji: 2019-03-22 13:16:02

Wersja: 1