Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupicka od  km 10+005 do km 10+461 w miejscowości Brwinów, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 104/19

Numer postępowania:

104/19
Termin składania ofert: 2019-06-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Invest AG Sp. z o.o.
01-770 Warszawa
ul. Sady Żoliborskie 3/137
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 4161775.50 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-06-03 13:45:35

Data modyfikacji: 2019-06-19 09:13:47

Wersja: 1